Chiều ngày 8/10/2019, tại UBND tỉnh Hà Tĩnh, Cơ quan phát triển Pháp cùng đại diện văn phòng Chính phủ, Bộ, ngành liên quan đã có cuộc làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng chủ đầu tư các tiểu dự án thuộc Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho bốn tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ do AFD tài trợ.