Tin tiêu điểm
http://dichvucong.hatinh.gov.vn/portaldvc/KenhTin/dich-vu-cong-truc-tuyen.aspx?_dv=68499E80-721A-0B90-6E76-984B4239A2C8
Ảnh hoạt động
http://congbao.hatinh.gov.vn
http://baohatinh.vn
http://hatinh.gov.vn/
Cần kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, địa phương về công tác CCHC

Cần kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, địa phương về công tác CCHC

Chiều nay (9/7), dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn và Phó Chủ... 09/07/2019
/portal/Home/hoi-dap/default.aspx
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 109.897
Online: 1
°