Ban biên tập

Trưởng ban: ông Bùi Đình Lâm  - Phó Chủ tịch UBND xã ĐT 0914.000.768

Phó ban: ông Trần Đăng Lợi - Công chức Văn hóa, ĐT:0914.956.286


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 74.621
Online: 7