Thực hiện Kế hoạch số 87-KH/HU, ngày 04/11/2019 của Ban Thường Vụ Huyện ủy về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết, quy định của Bộ Chính trị. Chiều ngày 28/12/2019, Đảng ủy xã Thạch Hải tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung Ương lần thứ 11 Khóa XII; các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương.

Tham dự hội nghị có đồng chí Mai Hữu Hợi, Phó Trưởng ban tuyên giáo Huyện ủy. Các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy và hơn 180 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã Thạch Hải đến tư các chi bộ 5/5 thôn, Chi bộ Trường tiểu học Thạch Hải, Chi bộ Trường mầm non Thạch Hải, Chi bộ Trạm y tế xã.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy tiếp thu các nội dung của Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đồng chí Đảng viên trong toàn Đảng bộ đã được nghe Đồng chí Mai Hữu Hợi, Phó Trưởng ban tuyên giáo Huyện ủy quán triệt Nghị quyết Trung ương lần thứ 11 Khóa XII, các Nghị quyết, quy định, kết luận của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng.

Đồng chí Nguyễn Trung Chiến, Bí thư Đảng Ủy báo cáo một số kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Địa phương trong thời gian qua và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tiếp theo.

Các đồng chí Đảng viên chăm chú nghe quán triệt các nội dung của Nghị quyết.


Ban biên tập


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 96.259
Online: 11