Huyện đoàn Thạch Hà huy động hàng chục đoàn viên thanh niên phối hợp Đoàn xã Thạch Hải, cấp ủy, ban cán sự thôn Đại hải và bà con nhân dân tổ liên gia số 5 ra quân xây dựng nông thôn mới

Sáng 17/8/2019. Huyện đoàn Thạch Hà huy động hàng chục đoàn viên thanh niên phối hợp Đoàn xã Thạch Hải, cấp ủy, ban cán sự thôn Đại hải và bà con nhân dân tổ liên gia số 5 ra quân xây dựng nông thôn mới tuyến đường từ nhà anh Nga sự đến nhà Bà Thìn với các công việc như: đổ lề đường, xây hàng rào, bồn hoa, trồng cọc bê tông, căng dây thép gai...
Cùng thời điểm trên 5/5 thôn xã Thạch Hải củng tổ chức ra quân xây dựng nông thôn mới với sự tham gia đông đảo của cán bộ và nhân dân trên toàn xã. 

Đoàn viên, thanh niên các xã vùng biển Ngang hỗ trợ giúp nhân dân Thạch Hải xây dựng nông thôn mới

Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng Nông thôn mới

Phát huy vai trò của tuổi trẻ trong phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới


Ban biên tập


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 74.666
Online: 13