Thời gian qua, xã Thạch Hải đã nỗ lực, cố gắng trong xây dựng NTM. Tuy nhiên vẫn còn nhiều nỗi lo, kết quả đạt được khiêm tốn, tiến độ chậm so với kế hoạch đề ra

Nguyên nhân chính là cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể chưa hiểu cách làm, cách tuyên truyền, vận động dẫn đến người dân chưa nhận thức rõ vai trò chủ thể nên còn có tư tưởng ỷ lại. Vấn đề này đã được đồng chí Bí thư Huyện ủy Trần Nhật Tân phê bình, nhắc nhở và yêu cầu xã nghiêm túc chấn chỉnh ngay. Đồng chí nhấn mạnh: “Trong một tháng tới, nếu phong trào không thật sự chuyển biến thì sẽ có hình thức xử lý, kỷ luật trách nhiệm của người đứng đầu. Có như vậy mới hy vọng đạt chuẩn NTM trong năm 2019”.

Nhiệm vụ trước mắt, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu xã tập trung toàn lực cho công tác chỉnh trang Khu dân cư từ làm đường, rãnh thoát nước, hàng rào xanh, sản xuất vườn…gắn với vệ sinh môi trường, sắp xếp nhà cửa.

Các đoàn thể về tận từng nhà tuyên truyền, vận động nhân dân phá dỡ hàng rào kín làm hàng rào thoáng, tạo điểm nhấn cảnh quan. Bên cạnh đó, tập trung mạnh việc cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu, chỉnh trang KDC mẫu.

BCĐ, BQL xã hàng tuần phải đánh giá xếp loại đoàn công tác, từng thành viên để kịp thời bổ cứu.

Về nguồn lực, huyện sẽ nghiên cứu hỗ trợ riêng cho Thạch Hải để đẩy nhanh tiến độ các phần việc còn nặng nề.

Đới với đoàn công tác của huyện chỉ đạo, hướng dẫn xã từng đầu việc cụ thể, chi tiết hơn chứ không chung chung.

Kiểm tra NTM tại Thạch Bàn, đồng chí Bí thư Huyện ủy ghi nhận cách làm NTM ở đây và đề nghị xã dồn toàn lực hoàn thành các tiêu chí trong 9/2019.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 96.250
Online: 2