Nhằm cập nhật thông tin hoạt động của Cấp ủy, chính quyền địa phương xã Thạch Hải

CHiều ngày 9/9/2019 UBND xã Thạch Hải tổ chức tập huấn chuyển giao công nghệ quản lý, sử dụng trang thông tin điện tử

Thôn Đại Hải ra quân xây dựng nhà văn hóa

Ban Biên tập


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 96.255
Online: 7