Phát huy vai trò của toàn dân trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng mối liên hệ mật thiết giữa Cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an với nhân dân

Phát huy vai trò của toàn dân trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng mối liên hệ mật thiết giữa Cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an với nhân dân nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh, tố giác các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm an ninh quốc gia. Chiều ngày 10/8/2019 tại nhà văn hóa thôn Nam Hải, xã Thạch Hải tổ chức ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thành công tốt đẹp.


Ban biên tập


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 96.320
Online: 16