Đồng chí Nguyễn Trung Chiến, Bí thư đảng ủy xã Thạch Hải đã giao nhiệm vụ cho Ban công an, Quân sự xã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp trên, tăng cường công tác phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, Ban cán sự các thôn trong công tác đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn.

Chiều ngày 30/12/2019, UBND xã Thạch Hải tổ chức Hội nghị tổng kết Quốc phòng – An ninh năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Tham dự hội nghị có đồng chí Thiếu tá Nguyễn Văn Đức, Đại diện Ban Chỉ Huy quân sự Huyện Thạch Hà; Thiếu tá Lê Trọng Trang, đại diện đồn Biên Phòng 164; Thiếu tá Trần Kiên, Trưởng Đồn công an Thạch Khê; các đồng chí cán bộ Công an phụ trách địa bàn xã, đại diện trạm Biên Phòng Cửa Sót. Cùng các đồng chí Ban Thường vụ  Đảng ủy, Thưởng trực HĐND, lãnh đạo UBND, thường trực UBMTTQ và các Đoàn thể chính trị - xã hội; Các đồng chí Bí Thư , Thôn trưởng 5/5 thôn; các đồng chí thôn đội trưởng dân quân tự vệ và cán bộ công chức, cán bộ không chuyên trách cấp xã; Đại diện các Nhà hàng, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp đóng trên địa bàn.

Tại hội nghị đã được nghe đồng chí Ngụy Khắc Lĩnh, Chỉ Huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã báo cáo kết quả tổng kết công tác quốc phòng an ninh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Ngụy Khắc Lĩnh, Chỉ Huy Trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã trình bày báo cáo trước Hội nghị

Theo đó, trong năm 2019 cùng với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội. Cấp ủy, chính quyền đã quán triệt và thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng- an ninh. Chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ý thức cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu. Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân làm cho mọi người dân nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của mình đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ban Chỉ huy Quân sự - Ban công an đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với các ban ngành, đoàn thể ký cam kết phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ Quốc phòng – An ninh.

Thấm nhuần quan điểm xây dựng nên quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận An ninh nhân dân vững chắc. Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Tuy điều kiện ngân sách địa phương còn hạn chế song cấp ủy, chính quyền đã thường xuyên quan tâm xây dựng lực lượng Công an, Dân quân tự vệ, Dự bị động viên vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về thực hiện nhiệm  vụ Quốc phòng – An ninh. Trên cơ sở nhiệm vụ cấp trên giao, Ban Chấp hành Đảng ủy đã có Chỉ thị, Nghị quyết về công tác huấn luyện, Ban CHQS, Ban công an xã đã xây dựng kế hoạch và phối hợp với các bàn ngành, đoàn thể làm tốt công tác chỉ đạo, động viên nên công tác giáo dục chính trị, giáo dục và phổ biến pháp luật và huấn luyện quân sự đạt kết quả cao. Trong năm đã hoàn thành nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ, cụm làng xã chiến đấu; thực hiện tốt công tác tuyển quân, giao quân và sơ tuyển thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS…Công tác phòng chống tội phạm, quản lý hành chính về trật tự xã hội, bảo đảm an toàn giao thông được chú trọng. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật. Chủ động bám nắm địa bàn, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng cơ sở an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu và phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Ngoài ra, Ban Công an- Quân sự xã tích cực phối hợp với các ngành, đoàn thể thực hiện một số nhiệm vụ chính trị tại địa phương như: Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới; tham gia phòng chống thiên tai, dịch bệnh; tham gia phát triển các mô hình kinh tế tại địa phương cơ sở.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng chỉ ra những khuyết điểm, tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng – an ninh trong thời gian qua và để xuất biện pháp khắc phục. Hội nghị đã có 6 ý kiến phát biểu thảo luận về các vấn đề như: việc kiểm soát cư trú tại địa bàn; kiểm soát sử dụng súng, pháo, vật liệu nổ, kích điện, bài bạc, ma túy, trộm cắp vặt, công tác PCCC rừng phòng hộ, nạn dã cào trên biển…vấn đề quản lý an ninh trật tự ở khu vực Bãi tắm, an ninh trật tự trước, trong và sau Tết nguyên đán cũng được nhiều đại biểu quan tâm.

Ông Trần Anh Đạo, Đại diện thôn Đại Hải tham luận tại Hội nghị.

Trao đổi với Hội nghị về công tác An ninh- Quốc phòng trong thời gian qua, Thiếu tá Trần Kiên, Trưởng Đồn công an Thạch Khê đại diện cho 3 ngành Công an, Quân sự, Biên phòng đã cập nhật một số thông tin về tình hình trong nước và quốc tế cũng như  hoạt động đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm của các lực lượng chức năng trong tỉnh, huyện như hoạt động tín dụng đen, tội phạm sử dụng công nghệ cao…Qua đây, Đồng chí cũng đề nghị Cấp ủy, chính quyền địa phương cần quan tâm,chỉ đạo lực lượng Công an, Quân sự xã khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra và có những giải pháp quyết liệt trong thực thi công vụ, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn trong thời gian tới. Đặc biệt là làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Thiếu tá Trần Kiên, Trưởng Đồn công an Thạch Khê đại diện cho 3 ngành Quân sự, Công an, Biên phòng cung cấp thông tin và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Về dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Trung Chiến, Bí thư đảng ủy xã Thạch Hải đã giao nhiệm vụ cho Ban công an, Quân sự xã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp trên, tăng cường công tác phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, Ban cán sự các thôn trong công tác đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Ban Quân sự xã quản lý tốt đối tượng thanh niên trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự, nắm chắc lực lượng dân quân cơ động, phối hợp Ban Công an tham mưu cho Hội đồng NVQS xã xử lý nghiêm những đối tượng trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Ban Công an, quản lý tốt địa bàn, phối hợp ban cán sự các thôn tổ chức lại lực lượng tổ an ninh tự quản để đảm bảo công tác an ninh trật tự trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Trung Chiến, Bí thư Đảng ủy xã phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Ban Công an - Quân sự thực hiện một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới.

Tại Hội nghị hôm nay, Cấp ủy, chính quyền địa phương xã Thạch Hải cũng đã kịp thời khen thưởng 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Quốc phòng – An ninh năm 2019 trên địa bàn xã Thạch Hải.

Khen thuởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Quốc phòng - An ninh trong năm 2019.

Trong năm qua, nhiệm vụ Quốc phòng – An ninh đã đạt được một số thành tích đáng tự hào, góp phần vào thành tích chung của xã nhà như chính trị ổn định, kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên, Quốc phòng –An ninh được giữ vững. Tuy nhiên, năm 2020 và những năm tiếp theo tình hình quốc tế và khu vực còn nhiều biến động, âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thể lực thù địch ngày càng tinh vi và xảo quyệt dự báo công tác đảm bảo An ninh - Quốc phòng trong thời gian tới sẽ rất nặng nề. Nhưng với  sự nổ lực của Đảng bộ, Lực lượng vũ trang và nhân dân xã nhà, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể chúng ta tin tưởng rằng sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Quốc phòng – An ninh năm 2020 và những năm tiếp theo.

Ban biên tập


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 96.319
Online: 15