Thẩm định mức độ đạt chuẩn NTM xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà vào sáng ngày 12/12 /2019 VP Nông thôn mới tỉnh đã ghi nhận xã đã hoàn thành 20 tiêu chí. Tổng kinh phí đầu tư thực hiện xây dựng Nông thôn mới trong thời gian qua là trên 80 tỷ đồng, trong đó ngân sách xã và nhân dân đóng góp gần 15 tỷ đồng cùng hàng ngàn ngày công lao động và hàng nghìn m2 đất. Hệ thống trường học, trạm y tế, 5/5 nhà văn hóa các xóm đều được tu sửa, xây mới dựng khang trang, đường làng ngõ xóm quy chuẩn phong quang xanh, sạch đẹp, các dịch vụ sinh hoạt văn hóa của nhân dân địa phương được quan tâm. Thạch Hải đã làm trên 40 km đường bê tông các loại, xây dựng được 20 vườn mẫu, 2 khu dân cư kiểu mẫu, thành lập 4 HTX, 20 mô hình kinh tế hiệu quả, trong đó có 2 mô hình có liên kết, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt trên 33 triệu đồng.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến đánh giá của các Sở, Ngành cấp tỉnh phụ trách chấm thẩm định các tiêu chí trước đó. Văn phòng NTM tỉnh cũng đã tổng hợp và đi đến thống nhất: xã Thạch Hải đã cơ bản hoàn thành 20 tiêu chí, riêng tiêu chí sự hài lòng của người dân đạt tỉ lệ trên 98%, đủ điều kiện trình UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2019.


Thông tin Thạch Hà


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 96.293
Online: 11