Sáng ngày 2/3/2019. 2 thôn Liên Hải và Đại Hải , xã Thạch Hải tiếp tục ra quân xây dụng Ntm, cán bộ cùng hoà mình với nhân dân tích cực xây dụng hàng rào , bồn hoa và giải tỏa hành lang giao thông . Một không khí thi đua lao động sôi nổi.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 74.651
Online: 8