Kiểm tra NTM tại Thạch Hải sáng nay ( 8/6/2019), Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Trần Việt Hà và PCT UBND huyện Nguyễn Quốc Hương chỉ rõ

Tại Thạch Hải, hai khu dân cư mẫu chuyển biến chậm, nhất là việc xây dựng vườn mẫu còn gặp nhiều khó khăn. Đề nghị BCĐ NTM xã Thạch Hải tuyên truyền, vận động nhân dân vào cuộc trong chỉnh trang các khu dân cư, xây dựng hàng rào xanh, thoáng, làm mương, rãnh thoát nước, chỉnh trang xây dựng các tuyến đường, xây dựng các vườn mẫu...



Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:



Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 74.772
Online: 7